Regulamin

Regulamin wizyt:

 • Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych.
 • Dietetyk Monika Goździkowska jest usługodawcą w zakresie poradnictwa żywieniowego, układania jadłospisów indywidualnych, zbiorowych oraz psychodietetyki.
 • Dietetyk Monika Goździkowska jest właścicielem Poradni Dietetycznej mgr Monika Goździkowska.
 • Warunkiem korzystania z usług Poradni jest akceptacja regulaminu oraz cennika usług zamieszczonego na stronie dietawpraktyce.pl
 • Regulamin oraz cennik usług mogą ulec zmianie, a za czas ich wprowadzenia uznaje się termin publikacji na stronie internetowej.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia wizyt lub terapii w sytuacji, gdy klient ma oczekiwania zagrażające jego zdrowiu lub są niemożliwe do zastosowania.
 • Opłata za usługi dokonywana jest w gabinecie zgodnie z cennikiem usług dostępnym na stronie dietawpraktyce.pl

 Wizyty:

 • Wizyty umawiane są telefonicznie lub osobiście w gabinecie.
 • Klienci są zapisywani na konkretny dzień i godzinę, z przyczyn losowych wizyty mogą się opóźniać. Prosimy o wyrozumiałość w kilkunastominutowych opóźnieniach.
 • Istnieje tylko i wyłącznie możliwość konsultacji w gabinecie w formie stacjonarnej. Nie ma możliwości wizyt domowych lub w formie online.
 • Jeśli z przyczyn losowych wizyta nie może się odbyć, klient jest w obowiązku poinformować dietetyka o tym, że nie może uczestniczyć w wizycie. Oczywiście wyznaczamy kolejny termin pasujący obu stronom.
 • Spóźnienia powyżej 10 minut, bez wcześniejszego uzgodnienia są traktowane jako rezygnacja z wizyty.
 • Terminy wizyt kontrolnych ustalane są w gabinecie po wizycie lub telefonicznie.
 • Pierwsza wizyta trwa 45-60min, wizyty kontrolne 15-20min.
 • Do pierwszej wizyty należy się przygotować- schemat postępowania opisany jest na stronie dietawpraktyce.pl

 Regulamin pakietów:

 • Pakiety są objęte również regulaminem wizyt.
 • Pakiet indywidualny składa się z 5 wizyt, na których wykonywana jest analiza składu ciała oraz konsultacja dietetyczna. W pakiecie jest zawartych 5 planów żywieniowych na 7 dni.
 • Pakiety rodzinne- do wykorzystania przez 2 do 3 osób. Pakiet rodzinny składa się z 4 wizyt, na których wykonywana jest analiza składu ciała oraz konsultacja dietetyczna. W pakiecie zawarte są 4 plany żywieniowe na 7 dni dla każdego uczestnika pakietu. W pakiecie rodzinnym jadłospisy oparte są na tych samych produktach spożywczych, jedynie porcja dostosowana jest indywidualnie.
 • Pakiety są indywidualne i nie może z nich korzystać inna osoba w ramach jednego pakietu.
 • Plany dietetyczne oraz zalecenia tworzone są po każdej wizycie (czas oczekiwania max. 7 dni).
 • Wizyty, które nie zostaną odwołane z min. 24 godzinnym wyprzedzeniem- przepadają wraz z planem, który miał być ułożony po owej wizycie.
 • Ważność pakietu- rok od daty pierwszej wizyty.

 Bony podarunkowe

 • Bony mogą być wykupywane na każdą z usług gabinetu.
 • Bon wypisywany jest imiennie i nie może korzystać z niego inna osoba.
 • Bon jest ważny 3 miesiące od daty jego wykupienia.
 • Wizyty oraz usługi z bonu są objęte regulaminem wizyt.

 Warunki reklamacji

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody zdrowotne poniesione na skutek nie stosowania się do ustalonych zaleceń oraz planu żywieniowego.
 • Dotyczy to również sytuacji zatajenia istotnych do ułożenia planu informacji.
 • Z planu nie powinny korzystać osoby postronne, ponieważ wartości odżywcze układane są zgodnie z zapotrzebowaniem indywidualnym oraz preferencjami żywieniowymi.
 • Klient/pacjent ma prawo do modyfikacji ułożonego planu przez dietetyka, jeśli plan nie zawiera umówionych na wizycie założeń.